Voor wie is het geschikt? - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

2 Willekeurige locaties:

Apeldoorn 055 579 0384
Meer informatie..
Maurik 0344-767070
Meer informatie..

Voor wie is het geschikt?

Intake gesprek

Intake gesprek

De KPR therapie is gericht op het rechtzetten van het bekken en het wegnemen of verminderen van pijnklachten die hieruit voortkomen, vooral aan nek en rug. Een KPR therapeut bekijkt en bespreekt altijd of de therapie zinvol of wenselijk is in uw situatie. Doordat u zorgvuldig wordt onderzocht kan de therapeut gericht advies geven over het al dan niet kiezen voor KPR. Wanneer het voor u niet zinvol is om de behandeling te ondergaan, zal de therapeut hier duidelijk over zijn.

Bij meer dan negen van de tien mensen die we behandelen wordt het bekken rechtgezet. Hierdoor kunnen ze worden verlost van hun pijnklachten. Meer dan 8.000 behandelde cliënten hebben een duidelijke verbetering ervaren met de KPR methode. We registreren de resultaten van de behandelingen en cliënten hebben hun ervaringen met de therapie gedeeld en ons toestemming gegeven om dit te publiceren. De KPR therapie is gericht op het rechtzetten van het bekken. In eerste instantie om rug- en nekklachten te verhelpen. Naast het afnemen/verdwijnen van rugpijn of nekpijn komt het regelmatig voor dat cliënten aangeven dat ook andere klachten verdwijnen, zoals hoofpijn, zenuwpijn, restless legs. Ook geven cliënten aan dat de bloeddruk is genormaliseerd, ze ’s nacht minder vaak naar het toilet moeten en/of verbeterde reflexen in armen en benen hebben gekregen.

We meten de nekbeweeglijkheid met de CROM-meter. Deze maakt gebruik van een magnetisch systeem. Daarom kan deze meting niet worden uitgevoerd bij mensen met een pacemaker. Alle andere metingen kunnen we zonder bezwaar uitvoeren. Verschillende mensen met een pacemaker hebben al op de KPR plate gestaan en de meesten hebben daar positieve effecten ondervonden. De KPR plate maakt geen gebruik van straling. De therapie, met uitzondering van de CROM-meting, is ook veilig voor u.

U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt uiteraard wel met uw huisarts overleggen over de keuze voor de therapie.

Na de eerste drie maanden van de zwangerschap, zal de lichaamshouding zich instellen op de zes maanden die daarop volgen. In de laatste periode kunnen rugklachten zich ontwikkelen en kan er via ontspanning een afname van klachten gerealiseerd worden met de KPR methode.

We kunnen kinderen met rug- en nekklachten behandelen. Er is niet direct een leeftijd gebonden aan de behandeling van kinderen. Het is echter wel belangrijk dat een kind zelfstandig kan staan en mee kan werken bij de bewegingen die er op de KPR plate moeten worden gedaan.

De KPR therapie is gericht op het rechtzetten van het bekken en het wegnemen of verminderen van pijnklachten die hieruit voortkomen, vooral aan nek en rug. Een KPR therapeut bekijkt en bespreekt altijd of de therapie zinvol of wenselijk is in uw situatie. Doordat u zorgvuldig wordt onderzocht kan de therapeut gericht advies geven over het al dan niet kiezen voor KPR. Wanneer het voor u niet verstandig is om op de behandeling te ondergaan, zal de therapeut hier duidelijk over zijn.

Bij de KPR therapie gaat het om het rechtzetten van het bekken ten opzichte van de wervelkolom. Hoewel een gezond gewicht beter is in verband met een lagere drukbelasting voor de wervelkolom en voor de algehele gezondheid, is het bij de KPR behandeling niet aan de orde.