Hernia - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

2 Willekeurige locaties:

Alphen aan den Rijn 0172 251 151
Meer informatie..
Maurik 0344-767070
Meer informatie..

Hernia

Een hernia kan overal in de rug optreden. Een hernia geeft vaak pijnklachten, maar dit hoeft niet. Hernia klachten kunnen variëren van een doffe zeurende pijn tot een stekende, heftige pijn met uitstraling naar benen, armen of naar de bil. Een operatie is vaak noodzakelijk om de pijnklachten weg te nemen maar soms keert na de operatie toch de pijn weer terug.  De oorzaken van een hernia zijn verschillend en daardoor varieert ook de hernia behandeling. Een aangeboren verslapping van tussenwervelschijven laat zich niet eenvoudig oplossen. Een bekkenscheefstand kan echter klachten van de rug veroorzaken, zoals een hernia, die met een relatief eenvoudige test én behandeling kunnen worden verholpen.

Heeft u last van onbegrepen rugklachten of slaat de behandeling tegen hernia niet aan (variërend van een beginnende hernia tot pijn na een hernia operatie), dan is het de moeite waard na te laten gaan of uw bekken scheef staat. In dat geval kan de KPR therapie voor u een oplossing bieden waardoor u vaak geheel of grotendeels van uw klachten zoals rugklachten of pijn in een been af kunt komen.

Hoge nek hernia of lage rug hernia

Wervelkolom

Wervelkolom

In de rug bevindt zich de wervelkolom die zorgt dat u rechtop kunt staan en de rug kunt bewegen. De flexibele wervelkolom bestaat uit onder meer 7 nekwervels, 12 borstwervels en 5 lendenwervels. Verder behoren ook het stuitje en het staartbeen tot de wervelkolom. Tussen elk van deze wervels bevindt zich een tussenwervelschijf; een elastische schijf die dient als schokdemper en flexibiliteit geeft aan de rug. Door de hele rug, en door alle schijven, loopt een kanaal waarin zich het ruggenmerg en de zenuwen bevinden. Het is logisch dat als er een beschadiging optreedt van de wervel of van de tussenwervelschijf, dit aanzienlijke pijnklachten met zich mee kan brengen. De ernst, de plaats en de gevolgen van de klachten hangen af van de plaats waar de beschadiging zich bevindt. Een hoge hernia geeft klachten in het bovenste deel van het lichaam; een lage hernia van de lendenwervels geeft klachten in de onderrug zoals lage rugpijn en pijnklachten met uitstraling naar een been.

De oorzaak van een hernia

Een hernia komt voort uit een beschadiging van een tussenwervelschijf. Indien de tussenwervelschijf veroudert, beschadigd raakt of scheurt dan kan de zachte inhoud naar buiten komen. Dit heet een uitstulping of “hernia nuclei pulposi”. De uitstulping drukt tegen omliggende zenuwwortel aan, hetgeen ernstige pijnklachten kan veroorzaken. Het ligt aan de plaats van de uitstulping of en zo ja waar u pijn voelt. De cervicale (=nek) hernia bijvoorbeeld geeft pijnklachten in het halsgebied (nek-schouder-armklachten). De meest voorkomende hernia is de L4-L5 hernia, een hernia tussen de vierde en vijfde lendenwervel die klachten geeft in de onderrug.

disc bij een hernia

disc bij een hernia

Symptomen en kenmerken van een hernia

Een rughernia hoeft niet altijd klachten te geven. Indien de uitstulping van de tussenwervelschijf zich niet in de buurt van een zenuw bevindt dan zult u weinig of geen hernia klachten ondervinden. Een beginnende hernia kan geringe pijnklachten geven, de uitstulping is dan nog klein. Indien de uitstulping op een zenuw drukt dan kan dit een hevige pijn veroorzaken met uitstraling naar een arm of been, of in de bil. Ook uitval van functies zoals kracht in de armen of benen, tintelingen, verlammingsverschijnselen en loopstoornissen kunnen optreden bij een rug hernia. De pijnklachten van een rug hernia kunnen tijdelijk toenemen bij niezen, hoesten en persen tijdens de toiletgang doordat de druk op de wervelkolom dan tijdelijk toeneemt.

Hernia door scheefstand bekken

Het bekken kan door een ongeluk of een verkeerde houding scheef gaan staan. De voortdurende verkeerde belasting op de wervelkolom kan maken dat wervels en tussenwervelschijven overbelast raken en zenuwen bekneld raken. De scheefstand van het bekken en de daarmee gepaard gaande verkeerde belasting van de wervelkolom kan hernia-achtige pijnklachten veroorzaken. Heeft u na een hernia operatie weer pijn of nog pijn, dan kan het zijn dat uw bekken niet in balans staat. U houdt dan ondanks de hernia operatie nog restklachten al dan niet met uitstraling naar een been, bil of arm en bent u eventueel aangewezen op pijnbestrijding.

KPR bij een scheef bekken en hernia

KPR, voluit Krullaards Perfect Reset, kan uw bekken recht zetten waardoor hernia pijnklachten kunnen verdwijnen of sterk verminderen. De behandeling die u ondergaat is pijnloos en meestal volstaan drie behandelingen om uw klachten sterk te verminderen of volledig te laten verdwijnen. Tijdens een intake wordt op een eenvoudige en pijnloze wijze vastgesteld of uw bekken scheef staat. Onze ervaren en gediplomeerde fysiotherapeut kan u tijdens de intake informeren of KPR therapie voor u geschikt is. Bel voor een afspraak of kijk verder op deze website voor alle informatie over de behandeling, de tarieven en de mogelijke vergoedingen vanuit uw zorgverzekering.