College van Beroep wijst claim Kwakzalverij nogmaals af: KPR website niet misleidend! - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

2 Willekeurige locaties:

Sittard-Geleen 046 8200 383
Meer informatie..
Rotterdam 010 737 1869
Meer informatie..

College van Beroep wijst claim Kwakzalverij nogmaals af: KPR website niet misleidend!

KPR heeft volgens het College van Beroep voldoende en duidelijke bewijsvoering geleverd tijdens de zitting op 8 december 2015, waarbij is aangetoond dat de website niet misleidend is. Tevens is voldoende aannemelijk gemaakt dat de Krullaards Perfect Reset Plate in staat is de door een niet-aangeboren beenlengteverschil veroorzaakte scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom op te heffen.

In navolging van het positieve oordeel door de Reclame Code Commissie (RCC) op 12 november 2015 dat de KPR website niet misleidend is, heeft de heer Scholtens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij hoger beroep ingesteld.

Tijdens deze zitting op 8 december 2015 heeft het College van Beroep de eerdere uitspraak van de RCC nogmaals bevestigd.

College van Beroep:
“Het College oordeelt dat de stelling van appellant dat de Krullaards Perfect Reset Plate (bij een niet-aangeboren, functioneel beenlengteverschil) niet in staat is een scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom op te heffen, zoals geclaimd, geen doel treft. KPR International heeft immers hiertegenover voldoende aannemelijk gemaakt dat het apparaat hiertoe wel in staat is. Aan hetgeen prof. Snijders en dr. Van Gelder gemotiveerd en uitdrukkelijk hebben verklaard over de werking van het apparaat en hun specifieke waarnemingen kan niet aan worden voorbijgegaan. De door appellant overgelegde verklaringen ontkrachten deze immers niet. Het College onderschrijft daarom het oordeel van de RCC dat de claim dat de Krullaards Perfect Reset Plate in staat is de door en niet-aangeboren beenlengteverschil veroorzaakte scheefstand van het bekken ten opzichte van de wervelkolom op te heffen, voldoende aannemelijk is gemaakt.”

Klik hier voor de volledige uitspraak van het College van Beroep.


Geplaatst op 14 januari 2016