Trends - Krullaards Perfect Reset
Vragen of interesse? Neem contact op!

2 Willekeurige locaties:

Apeldoorn 055 579 0384
Meer informatie..
Breda 076 571 0034
Meer informatie..

Trends

De zorg is in beweging. Er vinden verschuivingen plaats voor de cliënt, de zorgverlener en de zorgondernemer door de invoering van de marktwerking en bezuinigingen om de zorgkosten te beheersen. Patiënten worden zorgconsumenten. Ze worden mondiger en voelen zich steeds meer verantwoordelijk voor de eigen gezondheid.

Zorgconsumenten

Veel zorgconsumenten gaan berekenend om met de kosten voor het verzekeren van zorg. Ze maken daarbij verschillende afwegingen, bijvoorbeeld bij de hoogte van het eigen risico en de mate waarin ze zelf voor behandelingen willen betalen. Het verzekeren van zorg wordt daarmee steeds meer een kwestie van calculatie met het doel: zo goedkoop mogelijk zo snel mogelijk genezen.

Zorgkosten

De kosten van de zorg voor nek- en rugklachten bedroegen 1,3 miljard euro in 2011 in Nederland. Dit komt overeen met 25% van de totale zorgkosten die gemaakt werden voor ziekten van het bewegingsstelsel en bindweefsel (bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid). Dit geeft aan dat veel mensen kampen met rug- en nekklachten. De verwachting is dat in de periode 2011-2030, uitsluitend op basis van demografische ontwikkelingen, deze zorgkosten voor nek- en rugklachten zal toenemen: 9% bij mannen en 11% bij vrouwen.

Zelf keuzes maken

De keuze van behandelaar of behandeling ligt niet meer alleen bij de huisarts of specialist. Zorgconsumenten worden naast zorgkostenbewust ook steeds meer medisch keuzebewust. Ze bekijken en vergelijken verschillende behandelmogelijkheden en willen zelf kiezen. Ze zoeken in toenemende mate naar alternatieven en nieuwe technologieën.

Meetbaar resultaat

De Krullaards Perfect Reset therapie sluit aan bij deze ontwikkelingen. Met de nieuwe technologie wordt het bekken in zeer korte tijd rechtgezet en de wervelkolom genormaliseerd. Het is snel, pijnloos en comfortabel. Bovendien zijn de resultaten objectief meetbaar. Voor artsen en fysiotherapeuten is het starten van een eigen behandelcentrum naast hun bestaande praktijk een mogelijkheid om de diensten uit te breiden of als zorgondernemer de zorgmarkt te betreden.